Perfil do contratante

– Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade e por tramitación urxente, da subministración de equipamento para o telecentro municipal de Carnota (A Coruña)

– Contrato administrativo especial de xestión do conxunto de San Cibrán para turismo rural

– Prego de condicións económico-administrativas para contratar, mediante procedemento aberto, a xestión de servizo público, mediante concesión, do servizo de explotación do punto limpo (05/06/2012)