Selección de persoal

– Selección de un técnico medio encargado/a da dirección pedagóxica do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Carnota

– Selección de persoal de apoio do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Carnota

– Proceso selectivo para a contratación de un/unha conserxe para o CEIP do Pindo

– Proceso de selección para a contratación de un/unha educador/a de persoas adultas

– Proceso de selección para a contratación da brigada de limpeza de praias (14/06/2012)